Održana 25. sednica Skupštine grada

Na 25. redovnoj sednici Skupštine grada usvojeno je 35 tačaka dnevnog reda. Odbornici su većinom glasova usvojili Izveštaj o ostvarenju budžeta grada za period od 1. januara do 30. juna, u kome je budžet grada Subotice raspolagao sa sredstvima u visini od 3,78 milijardi dinara,  što iznosi 46, 5 odsto planiranog godišnjeg obima Odlukom o budžetu.

Odbornici su, između ostalog usvojili i dva Plana detaljne regulacije, jedan za deo prostora  između ulice Jovana Mikića i koridora železničke pruge od Segedinskog puta do Tesline ulice, a drugi za centar grada, koji stvara pretpostavke za izgradnju podzemne garaže kod Otvorenog univerziteta i pokrivanje Stadiona malih sportova.

“Plan je samo mogućnost i ne govori o investiciji. Velika je potreba za jednom podzemnom garažom, a ovim dokumentom ona je planirana na prostoru oko Otvorenog univerziteta. Ovo je dugogodišnji san Subotičana, a nadam se da će ovaj dokument omogućiti da što pre i dođemo do te garaže. Drugi san je pokriveno klizalište, opet je pitanje kada će ovo biti realizovano. Pre svega, moraju se završiti kapitalni projekti poput Narodnog pozorišta i Akva parka na Paliću”, rekao je zamenik gradonačelnika Imre Kern.

Doneta su i Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja svih 13 javnih, javno-komunalnih i doo preduzeća. Osim toga, doneta su i Rešenja o raspodeli dobiti javnih, javno-komunalnih preduzeća i doo za 2021. godinu, kao i dva Rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja.