Obeležen Svetski dan intelektualne svojine

Novinsko izdavačka ustanova „Makedonski informativni i izdavački centar“ i ove godine se pridružila obeležavanju Svetskog dana intelektualne svojine, 26. aprila 2022. godine.Ove godine, Svetski dan odnosno nedelja intelektualne svojine posvećena je kreativnosti ljudi i ulozi koju prava intelektualne svojine igraju u svetu u ohrabrivanju inovacija i kreativnosti. Dan intelektualne svojine ukazao je na ogromni potencijal posebno mladih ljudi da pronađu bolja i nova rešenja koja podržavaju prelaz na održive tehnologije u budućnosti, kako mogu da ostvare prihode, stvaraju nova radna mesta i izvrše pozitivan uticaj na svet oko nas. Sa pravima intelektualne svojine, mladi ljudi imaju pristup nekim od ključnih oruđa koja su im potrebna da unaprede svoje ambicije.Tokom ove kampanje, mladi ljudi treba da steknu dublje razumevanje kako alati sistema intelektualne svojine – žigovi, dizajn, autorsko pravo, patenti, poslovna tajna i druga prava mogu da podrže njihove ambicije da izgrade bolji svet.

Novinsko izdavačka ustanova „Makedonski informativni i izdavački centar, u okviru obeležavanja Svetskog dana intelektualne svojine uzela je učešće na Regionalnom seminaru „Javno zdravlje i intelektualna svojina – aktuelni problemi, potrebe i rešenja“ koji se održao u onlajn formatu na Svetski dan intelektualne svojine – 26. aprila 2022. godine. Cilj seminara bio je sagledavanje glavnih aktuelnih pitanja i izazova u oblasti intelektualne svojine u zdravstvenom sektoru i medijima, sa posebnim naglaskom na razumevanju aktuelnih potreba i problema dotičnog sektora i intelektualne svojine kao alata koji može pomoći u njihovom rešavanju. Regionalni seminar organizovao je Zavod za patente Republike Letonije u bliskoj saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) i uz podršku Evropskog zavoda za patente (EPO) i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO). Prisutnima se obratio i Simjanovski Ozren direktor Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar koji je ukratko predstavio preduzeće, i ukazao na poslovnu politiku istog, odnosno da je misija i vizija je da mladim ljudima, pruži ne samo finansijsku, već i edukativnu podršku. Da budu spremni da svoje inovacije i ideje pretvore u tržišno vredne proizvode i da ih na taj način valorizuju.

Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar vas poziva da se pridružite ovogodišnjem Svetskoj nedelji intelektualne svojine učešćem u kampanji: „Intelektualna svojina i mladi: Inovacije za bolju budućnost“ sve radove na temu dostavite na adresu: niu.miic43@gmail.com, a za uzvrat mi ćemo Vam na poklon poslati neko od naših izdanja.