Misa za pokojnog papu Benedikta XVI. služena u Subotici

Dijecezanski upravitelj Subotičke biskupije mons. Ferenc Fazekaš, predvodio je 04. januara misu zadušnicu za pokojnog papu emeritusa Benedikta XVI. u subotičkoj katedrali sv. Terezije Avilske, u na misi je bilo i tridesetak sveštenika i lepi broj vernika iz Subotice i okoline. 

Zasigurno ovaj je svet izgubio jednog velikana, najvećeg umnika 20. i 21. stoleća u osobi pape emeritusa Benedikta XVI. Njega slobodno možemo ubrajati među najveće teologe naše Crkve, i možemo ga postaviti uz bok jednog svetog Augustina, pape Lava Velikoga i svetog Tome Akvinskog. Zato se nadamo da će ga naša Crkva ne samo proglasiti za sveca nego i za crkvenog naučitelja“, kazao je Fazekaš u uvodu propovedi. „Dubina njegove misli čvrsto je ukorenjena na Svetom pismu i crkvenim ocima. Njegove su reči uvek bile hranjene dubokom verom, usrdnom molitvom, pomnom brižljivošću i ljubavlju prema Bogu i prema svojim bližnjima, naglasio je on.

Ističući kako je jedna od najvećih odlika pape Benedikta bila njegova uljudnost, bliskost u susretu s ljudima, Fazekaš je nastavio: Ne mogu nikada zaboraviti kad se u svom pohodu Hrvatskoj 2011. godine susreo s mladima na glavnom trgu Zagreba. Tom prigodom je prišao jednom bolesnom mladiću, koji je bio kolicima, i srdačno ga pozdravio. Sigurno ga je tim postupkom u duši utešio. Mnogi svedoče o tome, da je njihov susret s njim ostavio duboki, neizbrisivi trag, osetili su, da su pred Božjim čovekom. Bivši papa se uvek usredotočio na tu osobu, s kojom je razgovarao. Sav se predao tom čoveku, kao da je taj, u tom trenutku, bio najvažnijiPrema svedočanstvu nadbiskupa Georga Gensvajna, papine posljednje reči bile su: Gospodine, volim Te! Uistinu, njegov celi život obeležavala je ljubav prema Bogu i prema bližnjima. Nadamo se, da će ga Gospodin primiti u svoje naručje kao vernog i poniznog radnika Božjeg vinograda, zaključio je Fazekaš.