Gradski muzej: Predmet meseca – Privezak konjske orme iz Hajdukova

Privezak sa predstavom hibridnog bića iz Srednjovekovne zbirke Arheološkog odeljenja potiče iz Hajdukova i predstavlja slučajan nalaz otkriven na potesu Talanterem. Na osnovu stila i načina izrade, hajdukovački nalaz pripada grupi srednjoevropskih privezaka konjske orme sa antičkim motivima u hrišćanskoj simbolici koji se bliže vezuju za 12. i početak 13. veka.
Kružni privezak iz Gradskog muzeja Subotica (inv. br. A3205), rađen u tehnici livenja sa prolamanjem, ima konveksnu formu. Predstava životinje sa krilima je dobro očuvana, dok je delimično fragmentovan ukrasni deo koji je spajao grudi hibridne životinje sa danas nepotpunim kružnim okvirom ukrašenim nareckanim, poprečnim linijama po spoljašnjem delu oboda. Životinja je prikazana okrenuta na levu stranu. Očuvan je prikaz masivnog ptičijeg tela, sa dve lavlje noge i uzdignutim životinjskim repom koji prekriva spušteno krilo. Glava sa dugačkom otvorenom ,,njuškom” je okrenuta unazad i naviše. Dve vitice, jedna polazeći od glave, a druga od vrata, spajaju prestavu sa okvirom. Obod i reljef krila i nogu su naglašeni urezanim linijama unutar kojih se još mogu videti tragovi pozlate. Primerak je izrađen od legure bronze, sa približno kružnom petljom za kačenje koja se nalazi u istoj ravni sa telom. Prečnik hajdukovačkog priveska, težine 5,58 g, iznosi 3,09 cm, a visina sa petljom doseže 3,85 cm.

 

Komentari: 0

Vaša email adresa neće biti prikazana. Obavezna polja su označena sa *