Erasmus projekat o životnoj sredini i klimatskim promenama za decu sa posebnim potrebama

U toku je sprovođenje Međunarodnog Erasmus projekta koji se bavi STEM aktivnostima, sa ciljem razvijanja inkluzivnog, primenjivog i pristupačnog obrazovnog programa za učenike sa posebnim potrebama, a kao zajednička tema označena su zaštita životne sredine i sprečavanje klimatskih promena.

U projekat je uključeno i subotičko udruženje “Zeleni Subotice”, koje će zajedno sa partnerima iz Slovačke, Poljske, Turske, Litvanije, Španije i Bugarske u narednih pet dana sprovoditi aktivnosti i edukacije, a projektima će biti obuhvaćena deca iz Politehničke škole i Osnovne i srednje škole “Svetomir Bojanin”.

“Kroz projekat se usavršavaju i njihovi nastavnici sticanjem novih saznanja o osmišljavanju, sprovođenju i evaulaciji STEM obrazovanja za učenike sa posebnim potrebama. Ovim projektom želimo da poručimo da i ta deca imaju pravo da znaju šta je ekologija i zaštita životne sredine”, rekao je Mladen Petkoski iz Udruženja građana “Zeleni Subotice”.

Očekuje se da nakon završetka programa učesnici unaprede postojeće i steknu nove veštine u primeni STEM discipline, da se kod njih podigne svest o potrebi zaštite životne sredine i da se podstakne da problemima prilaze sa različitih strana, kako bi razumeli celovitu sliku. Takođe, učesnici će naučiti kako da se prilagode novim situacijama i okruženju 21. veka, kako da nastave razvoj tolerancije prema različitim gledištima i kulturama, da postanu svesni da u društvenim procesima i sami mogu biti aktivni učesnici, a ne samo publika, da stiču viziju o svojoj budućnosti i da poboljšaju svoje samopouzdanje i jezičke veštine kroz rad sa vršnjacima.