Ambasador Emanuel Žiofre posetio Regionalni centar za upravljanje otpadom

Drugog dana posete Subotici, ambasador Evropske unije Emanuel Žiofre posetio je Regionalni centar za upravljanje otpadom na Bikovu, čiju izgradnju je Evropska unija pomogla sa 20,15 miliona evra kroz IPA projekat za izgradnju infrastrukture i jačanje kapaciteta regionalnih i lokalnih javno-komunalnih preduzeća. Vlada Republike Srbije učestvovala je u realizaciji investicije obezbedivši 3,2 miliona evra, a milion evra obezbeđeno je iz budžeta Grada Subotice i opština u regionu.

Ambasador Emanuel Žiofre je naglasio da životna sredina i njena zaštita predstavljaju jedan od prioriteta Evropske unije, kako bi se ljudima obezbedilo zdravo okruženje i zaštitila životna sredina.

“U razgovoru sa gradonačelnikom smo čuli da ovo postrojenje za upravljanje otpadom može da opsluži oko 250 holjada u ljudi u Subotici i njenoj okolini i takođe smo dobili uveravanja da su sve opštine u potpunosti posvećene tome da se iskoristi pun kapacitet i potencijal ovog postrojenja za sortiranje i odlaganje otpada. Takođe želimo da budemo sigurni da će se sve divlje deponije koje trenutno postoje zatvoriti i eliminisati, a sve zarad boljeg i kvalitetnijeg života građana. Naravno i građani treba da urade svoj deo posla, rečeno mi je da će se za nekoliko nedelja krenuti sa postavljanjem različitih kanti po gradu, kako bi se već na samom početku nereciklabilni otpad odvajao od reciklabilnog, kako bi se posao separacije otpada u ovom postrojenju olakšao. Proces zahteva vreme i rad na tome da se poveća svest građana i razumevanje i da se uključi celokupna zajednica u proces upravljanja otpadom, a mi ćemo i u budućnosti nastaviti da pratimo kako se odvija proces povećanja kapaciteta rada ovog postrojenja, ali i rad na smanjenju i gašenju divljih deponija”, rekao je ambasador Žiofre.

Gradonačelnik Stevan Bakić je konstatovao da su se izgradnjom Regionalnog centra za upravljanje otpadom, njegovim opremanjem i nabavljanjem vozila kao i pribavljanjem posebnih i potrebnih dozvola, stekli uslovi za unapređenje sistema upravljanja otpadom subotičkog regiona. Podsetio je da je u februaru ove godine dodeljeno 25 auto smećara, autopodizača i kontejnera Gradu Subotici i opštinama Senta, Kanjiža, Čoka, Novi Kneževac, Mali Iđoš i Bačka Topola, a tom prilikom zahvalio se Evropskoj uniji na realizaciji ovog izuzetnog i važnog projekta za Grad Suboticu i kompletan region, kao i Ministarstvu zaštite životne sredine i Pokrajinskoj vladi koja je dala integrisanu dozvolu koja ima izuzetan značaj.

“U narednom periodu regionalni centar moći će da upravlja sa neopasnim industrijskim otpadom kao i da sklapa poslove sa trećim licima. Lokalna samouprava Grada Subotice je dobila nedostajuću opremu za upravljanje otpadom i ona je prva od 45 gradova i opština na teritoriji Vojvodine koja je dobila opremu za odvoženje i reciklažu otpada. U razgovoru sa ambasadorima dao sam obećanje da će Subotica sa Regionalnim centrom za upravljanje otpadom od naredne godine sto odsto upravljati otpadom na teritoriji našeg grada, a trenutna Gradska deponija će otići u prošlost”.

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Robert Jakša, naglasio je da je Regionalna deponija veoma važna za lokalne samouprave Severnobačkog i Severnobanatskog okruga, koja će omogućiti održivost i upravljanje otpadom kako grada Subotice, tako i još šest lokalnih samouprava.

“Obezbeđena je neophodna oprema za sakupljanje i transport otpada, čime se povećala količina koja se donosi na Regionalnu deponiju. Severnobački okrug je jedan od retkih okruga koji poseduje Regionalni centar za upravljanje otpadom, koji poštuje sve evropske standarde i primer je za rešavanje problema upravljanja otpadom u Srbji. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je izdvojilo 3 miliona eura za ovaj projekat i sa izgradnjom ovih regionalnih centara moći ćemo da zatvaramo i saniramo postojeće deponije”, dodao je Jakša.