Prijavljivanje za subvencije za novu fiskalizaciju do sutra

Poreska uprava podseća da je krajnji rok za prijavljivanje poreskih obveznika za subvencije za prelazak na novu fiskalizaciju ponedeljak, 31. januar. 

Da bi se prijava za subvencije izvršila, obveznici putem portala e-Porezi potrebno je da dostave podatke o lokacijama prodajnih objekata, a postojeći obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i finansijsku podršku po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra. 

Novi obveznik fiskalizacije može da ostvari pravo na finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i finansijsku podršku za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji. 

Obveznici fiskalizacije koji nisu evidentirani kao obveznici PDV-a, na dan podnošenja Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju, finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%. Iz ove finansijske ustanove napominju da obveznik može podneti samo jednu izjavu.