Počela prijava privatnih vrtića za regresiranje dela troškova boravka dece

Grad Subotica raspisao je Javni poziv predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za dostavljanje prijava za zaključivanje ugovora o učešću Grada u naknadi dela troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama.

Pravo učešća imaju sve privatne predškolske ustanove sa teritorije Subotice, koje poseduju akt o verifikaciji, koje je izdalo nadležno ministarstvo. Uz popunjeni obrazac prijave, potrebno je priložiti i rešenje o verifikaciji ustanove, rešenje o upisu u sudski registar i potpisan i overen cenovnik usluga za radnu 2023/2024. godinu.
Prijave se podnose do 18. avgusta u Gradskom uslužnom centru, a mogu se podnositi i nakon objavljivanja spiska privatnih predškolskih ustanova koje ispunjavaju uslove za zaključivanje ugovora, odnosno kada privatna predškolska ustanova ispuni uslove iz Javnog poziva, kada će Sekretarijat za društvene delatnosti izvršiti ažuriranje spiska verifikovanih privatnih vrtića.

Zainteresovani mogu pronaći detaljnije informacije na sajtu Grada: www.subotica.rs u odeljku Konkursi i oglasi.