Pastor: Otvaranje Akva parka u septembru, a obnova Vodotornja gotova do kraja godine

Vodotoranj, jedan od simbola Palića, zgrada sa tri nekadašnje funkcije gde je nekada bila tramvajska stanica, tramvajsko okretište, a istovremeno i vodotoranj koji je pre 111 godina služio u funkciji obezbeđivanja konstantnog pritiska vodovodnog sistema do krajnjih potrošača – dobija novo ruho. Po rečima Ištvana Pastora, predsednika Skupštine preduzeća „Park Palić“, radovi na njegovoj rekonstrukciji iznose 21,4 miliona dinara i biće završeni do kraja godine. Pastor je na konferenciji za medije govorio i o ostalim palićkim lokacijama gde se trenutno izvode građevinski radovi, poput Akva parka.

„U proteklom veku, ovaj objekat je postao jedan od simbola Palića, što smo u prethodnim mesecima i godinama videli. Objekat je u takvom stanju da je zaslužio da dobije svoje novo ruho, da bude rekonstruisan, obnovljen i da se dovede u stanje u kakvom je bio pre 111 godina. Radovi koji su dovele do započinjanja ovih aktivnosti su bili dosta složeni, te se prvo morao uraditi izvedbeni projekat koji je bio završen pretprošle godine, a nakon toga su obezbeđena sredstva za izvođenje radova koje finansira Pokrajinska vlada i Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine. Radovi su sada praktično u pripremnoj fazi, postavljaju se skele i treba da budu završeni do kraja ove godine, odnosno do 31. decembra. Radovi se izvode uz veliku pažnju i uz nadzor Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, zbog toga što je objekat značajno kulturno dobro. Otklanjaju se posledice zuba vremena, te će se zamenti svi drveni elementi, delovi opeke koji su oštećeni, a vršiće se i potpuna zaštita fasade, kao i osvetljenje čitavog objekta.“ – najavio je Pastor.

Uporedo se na Paliću izvode i radovi popločavanja staze između hotela Prezident i bivše fontane, koji su počeli u junu, a čija finalizacija se očekuje krajem ovog meseca.

„Do sada je urađeno 770 dužnih metara, gde je postavljena nova opeka, a planom je predviđeno popločavanje još oko 250 metara. Istovremeno postavljaju se i mobilijari u Velikom parku, u istom stilu, kao i 13 klupa i 16 kanti za prikupljanje smeća. Mislim da će to dodatno doprineti ukupnom vizuelnom doživljaju.“ – kazao je on.

Pastor je govorio i o Akva parku, za koji kaže da će biti otvoren prvog septembra.

„Radovi su po ugovoru trebali biti okončani do 31. jula 2023 godine, ali ugovor nije produžen. Paralelno se po tom ugovoru koji je na snazi primenjuju, i primenjivaće se, sve one mere koje su predviđene a odnose se na sistem zaštite investitora, što znači penali i tome slično. Radovi su u suštini završeni. Sada ide tehnički prijem samog objekta i otklanjanje onih nedostataka koji su uočeni u toku tehničkog prijema. Taj tehnički prijem će, po našim ubeđenjima, biti okončan do kraja avgusta meseca. Paralelno sa tehničkim prijemom, u toku je probna upotreba ili probni rad, dakle pušta se struja u sistem, voda u sistem i sve počinje praktično da se simulaciono prati i upotrebljava kako bi se eventualni problemi ili eventualne greške pokazali u ovoj fazi. Pokrenuti je proces odabira operatera, akao što znate na Javni poziv se javio jedino „Elitte Palić“ koji ima poslovni interes da Akva park dobro funkcioniše, zbog toga što se Akva park sa svojim sadržajem uklapa u „kor biznis“ firme koja drži u funkciji „Elitte Palić. Na današnjoj Skupštini društva smo i formalno odobrili „Elitte Paliću“ da uđu u proces pregovaranja i ugovaranja za obavljanje posla.“

Pastor dodaje da se u sledećih nekoliko dana očekuje da svi detalji vezani za ugovor budu potpisani, po kom je operater u momentu od potpisivanja dužan da u roku od najduže 30 dana pusti objekat u rad.

„Što se tiče pregovora sa budućim operaterom ne očekujem nikakve značajnije probleme koji bi mogli da predstavljaju bilo kakvu prepreku za uspešno okončanje pregovaračkog procesa. Ono što stoji u Javnom pozivu je praktično preslikano na ugovor koji je ponuđen potencijalnom operateru. Prema razgovorima koje smo imali prilike da vodimo sa direktorom preduzeća „Elitte Palić“, taj rok će biti kraći nego što je 30 dana. Samim tim imamo ubeđenje da će Akva park biti završen i pušten u upotrebu od početka septembra. Vidim da se postavlja pitanje zašto se otvara kad je kraj sezone, pa želim da kažem da je Akva park sa sadržajem za 12 meseci. Prvobitni projekat je nadograđen, u smislu da će i u spoljnim bazenima biti termalne vode, što dalje znači da će se u tom kompleksu moći boraviti i kupati sve dok ne bude previše hladno. “ – istakao je Pastor.