Novi sistem video nadzora u gradu – od kada i kako će funkcionisati?

Nedeljama unazad novi sistem video nadzora, koji sa radom najverovatnije počinje za nekoliko meseci, pred sugrađane stavlja brojne dileme, spekulacije i nagađanja, te smo odgovore potražili u Sekretarijatu za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj.

Sistem video nadzora će u najvećoj meri vršiti opšti nadzor, te će se na 13 lokacija meriti brzina, na pojedinim raskrsnicama će se snimati saobraćaj, a snimci mogu biti korišćeni u slučaju istrage odgovornosti. Prepoznavaće se registarske oznake, ali i voditi evidencija o tipu, marki i boji vozila. U toku je montaža proširenog sistema video nadozora na 71 lokaciji u gradu koji obuhvata opšti nadzor, zatim nadzor raskrsnica i beleženje saobraćajnih prekršaja.

„Trenutno se izvode radovi na infrastrukturi koja je ujedno najveći deo i najkompleksniji deo posla. Procentualno su izvedeni radovi na 70% od ukupne količine projekta. Projekat je podeljen u tri faze zbog dobijanja saglasnosti i građevinskih dozvola. Faza 1 i 3 su kompletno završene.“ – kažu iz Sekretarijata za komunalne poslove energetiku i saobraćaj.

Kako je projekat od velikog bezbedonosnog značaja za sam grad Suboticu tako i za stanovnike i bezbednost saobraćaja, nadležni kažu da će biti instalirano više tipova kamera.

„ANPR kamere za prepoznavanje tablica će biti instalirane na svim pristupnim putevima kako bi kompletan grad bio obezbeđen i lakom pretragom kroz bazu moglo da se utvrde sva vozila koja su tranzitirala kroz sam grad. Ove kamere rade analizu toka saobraćaja, boju, marku i tip vozila. Kamere za opšti video nadzor uz pomoć kojih će se moći utvrditi i verifikovati počinioci u saobraćajnim nezgodama. Sistemi za automatsku detekciju merenja brzine u saobraćaju kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda i povećala bezbednost učesnika u saobraćaju. Sistem neće biti uvezan sa softverom za prepoznavanje lica, a nije predviđeno snimanje unutrašnjosti vozila. Kamere ne snimaju u boji noću, ali kamere imaju svoj integrisan IR. Sva ponuđena oprema ispunjava zahteve projektnog zadatka MUP-a.“

Planirano je da sistem zaživi u toku 2023. godine, a kada bude pušten u rad – probnog perioda neće biti.

„Kažnjavanje će se vršiti odmah nakon sertifikacije radarskih uređaja i dobijanja saglasnosti za korišćenje sistema od uprave saobraćajne policije, a kompletan sistem će biti instaliran i pušten u rad u celosti.“

Komandni centar nalaziće se u prostorijama MUP Subotica, dok će sistem za kažnjavanje biti smešten u saobraćajnoj policiji.

„Sistem još uvek nije instaliran i čeka se saglasnost nadležnih službi, s obzirom da saglasnost isključivo zavisi od MUP-a i njihove bezbedonosne provere, iz pomenutih razloga ne znamo da li će sam sistem biti instaliran do septembra.“ – napominju iz nadležnog Sekretarijata.