U toku je digitalizacija groblja u Bajmoku i Mišićevu i postavljanje video nadzora

U toku je proces digitalizacije groblja u Bajmoku, kojom će biti obuhvaćeno Centralno groblje, ono na Rati i Paprenjača, kao i groblje u Mišićevu. Reč je o postupku koji, kako ističu u JKP “Pogrebno”, znatno olakšava obavljanje delatnosti, a pored toga ima za cilj da pomogne građanima u lakšem snalaženju u prostoru, kada treba da pronađu određena grobna mesta. Za te namene obezbeđeno je 600 hiljada dinara.

“Digitalizacija će pomoći građanima u slučajevima kada treba da pronađu gde su davno bili ili su prisustvovali sahrani, pa žele ponovo da posete grobno mesto. Ukoliko imaju pametan telefon, pristupom na link E-groblja na našem sajtu mogu jednostavno da pronađu gde se taj grob nalazi. Izgled groblja se vremenom menja i iz tog razloga posetioci često ne mogu da se snađu kada posle nekoliko godina posete groblje. Osim toga, ovaj postupak pruža i niz tehničkih korisnih detalja, kao što su informacije o isticanju naknada, da li se parcela vodi na nekoga koje živ ili nije, da li ima potrebe da se izvrši prepis prava korišćenja, pa do toga da se mogu pogledati fotografije spomenika ili posmrtnice osoba koje su tu sahranjene. Naša iskustva kada smo to radili za groblja Dudova šuma, Palić, Bački Vinogradi i Aleksandrovo ispostavila su se kao jako dobra, pa smo se iz tog razloga odlučili da i za ova groblja uradimo postupak digitalizacije, naročito iz razloga što su ona udaljena u odnosu na grad i mnogo nam je lakše kada imamo i ovakvu pomoć. Taj postupak tek predstoji za gradska groblja”, ističe direktorica Vesna Prćić.

Prošle godine znatna ulaganja realizovana su u tri groblja u Bajmoku i u Mišićevu, gde su kompletno obnovljeni objekti mrtvačnica. Ugrađena je PVC stolarija, klima uređaji, prostor je okrečen, a odrovi su zamenjeni onima od prirodnog kamena. Vrednost radova je 2,1 milion dinara.

“Tokom ove godine smo završavali taj postupak, tako što smo postavili određeni urbani mobilijar, pre svega klupe i kante, kako bi taj prostor dobio i neki drugačiji izgled. Takođe, postavili smo ogradu na centralni deo, groblje smo očistili od godinama nagomilavanog šuta koji je tamo lagerovan radom određenih zanatlija, a izgradili smo i rampu za deponovanje smeća i posebno je ogradili, kako bi označili da je to prostor koji nama služi za obavljanje delatnosti i da on ne bi remetio mirnu posetu i uopšte dolazak građana na groblje. Deo troškova subvencionisala je lokalna samouprava. Za zamenu urbanog mobilijara za sada je utrošeno 326 hiljada dinara, a u narednom periodu isti će se postaviti i na groblja u Ludošu, Bačkim Vinogradima, Mišićevu, Tavankutu i u delu Senćanskog groblja. U toku je projekat postavljanja video nadzora na grobljima u Bajmoku i Mišićevu vredan 440 hiljada dinara, koji ima za cilj podizanje pogrebne delatnosti na jedan viši nivo”, dodaje Prćić.

Na većini grobalja postavljene su table sa nazivima. “Na taj način smo želeli da pomognemo svima koji dolaze u posetu, jer se dešavalo da na sahranu dolaze ljudi koji nisu iz Subotice i koji nas zovu da opisujući gde se nalaze, pitaju da li su oni ispred Senćanskog, Kerskog ili Bajskog groblja, a sada smo to donekle umanjili postavljajući upravo te table. Uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za upravu, propise i nacionalne manjine koji je inicirao taj projekat, nastavićemo i u ovoj godini označavanje preostalih grobalja, a takođe ćemo završiti postavljanje tabli za oznaku parcela”, zaključuje naša sagovornica.

U nadležnosti JKP “Pogrebno” je 13 grobalja u gradu i prigradskim naseljima.