Na bolničkom lečenju 55 pacijenata

Trenutno je u Covid sistemu na bolničkom lečenju 55 pacijenata. Od toga je u jedinici intenzivnog lečenja sedam sa teškom kliničkom slikom. Svi pacijenti su starije životne dobi (prosek 72 godine) sa pridruženim hroničnim bolestima.

Juče je sa odeljenja otpušten najmlađi pacijenti, 39 godina, u dobrom opštem stanju koji je ujedno bio i jedini od mlađih , dok je najstariji pacijent osoba od 87 godina.

Prosečan broj pregleda u respiratornoj ambulanti pao je 20% a broj prijema u Covid je 3-4 dnevno, dok je, uglavnom, na istom nivou i broj otpusta. Značajan broj pacijenata prolazi i kroz dnevnu Covid bolnicu, gde primaju terapiju u vidu monoklonskih antitela (lek Regen Cov) putem infuzije a koji značajno smanjuje potrebu za hospitalizacijom i u velikoj meri sprečava razvijanje teške kliničke forme bolesti.

U zelenoj zoni bolnice funkcionišu sva odeljenja, a u polikliničkoj službi rade sve ambulante  putem elektronskog zakazivanja Izis.