Archive

Oznaka: licitacija

Javna prodaja trajno oduzetih vozila Carinarnice Subotica

Carinarnica Subotica će 29. marta izložiti javnoj prodaji trajno oduzeta vozila za koja zainteresovani mogu da se prijave na sajtu…