U Vikend naselju uspešno uklonjeno 13 nelegalnih i devastiranih objekata

Preduzeće „Park Palić“ je tokom juna meseca završilo prvu fazu radova na uređenju Vikend naselja na Paliću. Uspešno je uklonjeno 13 nelegalnih i devastiranih objekata, očišćene su i uređene parcele na kojima su se objekti nalazili, čime su stvoreni potrebni uslovi za pristup mehanizaciji koja je neophodna i za nastavak radova na ovom projektu.

U predstojećem periodu ovo preduzeće nastaviće sa radovima na uređenju pomenute lokacije, planirano je uređivanje zelenih površina, krčenje šiblja i orezivanje suvih stabala, a istovremeno će se raditi i na rešavanju imovinsko-pravnih pitanja preostalih objekata koji su u ruševnom ili zapuštenom stanju, a čiji pravni status još nije rešen. Prema podacima iz Katastra nepokretnosti, ali i redovnim obilaskom terena, ustanovljeno je da su preostali nelegalni i zapušteni objekti u vlasništvu privatnih lica, privatnih i državnih preduzeća i kompanija, kao i preduzeća koja više ne postoje, ali imaju svoje pravne naslednike.

Takođe, ustanovljeno je da postoje objekti u vlasništvu Republike Srbije, ali da su pravna lica koja su korisnici objekata započela proces legalizacije i zainteresovani su za njihovo renoviranje. Tokom naredne nedelje, preduzeće „Park Palić“ intenziviraće kontakt sa vlasnicima i pravnim naslednicima pomenutih objekata kako bi se uz konsultacije, stručnu analizu i pružanje adekvatnih informacija, zajednički pronašlo rešenje za uređenje ili obnovu objekata, pružila pomoć prilikom procesa legalizacije ili eventualano donelo rešenje o uklanjanju objekata.

Projekat uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini – uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanje rešenja o njihovom uklanjanju u Vikend naselju, jedan je od najzahtevnijih u protekle dve decenije, a njegovom realizacijom turistička destinacija Palić dobiće još jedan uređen i atraktivan deo, u interesu i vlasnika objekata, ali i posetilaca. Preduzeće „Park Palić“ nastaviće sa realizacijom ovog projekta po fazama, potpuno transparentno, u skladu sa Planom detaljne regulacije, podacima iz Katastra nepokretnosti i Direkcije za imovinu, a u saradnji sa vlasnicima objekata i nadležnim institucijama.