U vazduhu se mere umerene i niske koncentracije polena

Aeropalinološko ispitivanje Zavoda za javno zdravlje, pokazalo je da su protekle nedelje u vazduhu izmerene niske koncentracije polena većine drvenastih biljaka, osim čempresa i kleke kod kojih su u dva navrata izmerene nešto veće koncentracije, koje kod većine alergičnih osoba izazivaju alergijske reakcije.

Tokom ove nedelje se u vazduhu očekuju niske koncentracije polena jove, leske, četinara i pomenutog čempresa i kleke i umerene koncentracije polena jasena, topole i bresta.