Radijatori će biti topli i tokom praznika

Održana je sednica Radne grupe za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima na kojoj su predstavljeni najnoviji podaci o stanju elektroenergetskog sistema u Srbiji. Tom prilikom je bilo reči i o proizvodnji i distribuciji električne i toplotne energije i stanju u gasnom sektoru, kao i o stanju mazuta, proizvodnji i dovozu uglja u termoelektrane i proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije.

Kad je reč o proizvodnji električne energije, konstatovano je da hidro sektor funkcioniše veoma dobro i da je raspoloživost uglja ograničavajući faktor za termo sektor. Predstavnici „Elektromreže Srbije“ i „Elektrodistribucije Srbije“ istakli su da ne postoje problemi u stabilnosti sistema i da se remonti obavljaju po planu.

Isporuka toplotne energije za korisnike daljinskog grejanja odvija se bez problema, a sve toplane u Srbiji do 3. maja radiće u produženom režimu. Konstatovano je da su lokalne samouprave odlučile da se nastavi isporuka grejanja sve dok je temperatura niža od 12 stepeni Celzijusa.

Na sednici je razgovarano i o stanju u gasnom sektoru u Srbiji, pri čemu je konstatovano stabilno snabdevanje domaćeg tržišta. Banatski dvor je popunjen sa 40 odsto kapaciteta, što ga čini trenutno najpopunjenijim skladištem gasa u Evropi.