Pronađeno 180 migranata na teritoriji grada

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa Žandarmerijom, Komesarijatom za izbeglice i migracije i lokalnom samoupravom, u današnjoj akciji pronalaženja iregularnih migranata, zatekli su na području grada njih 180 koji borave van prihvatnog centra.

Policija ih je pronašla u 10 improvizovanih kampova u kojima je bilo oko 30 šatora, u naseljima Palić, Makova sedmica i Tavankut, kao i u napuštenim objektima pored Železničke stanice u Subotici.

Svi oni su autobusima prevezeni u prihvatne centre gde će im biti obezbeđen adekvatan smeštaj.

Subotička policija će nastaviti da preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi očuvala stabilno stanje bezbednosti na svom području.