Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada

Prolećna akcija u četvrtak i petak u Aleksandrovu

Prolećna akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava u četvrtak 02. juna i petak, 03. juna odvijaće se u mesnoj zajednici Aleksandrovo, a kontejneri će biti postavljeni na sledećim lokacijama:

– kod okretišta autobusa u ulici Starine Novaka (2 kontejnera).

– u ulici Jelene Čović.

– na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića.

– u ulici Aksentija Marodića – kod škole.

– kod kafane “Bačvanka”.