Nova vozila i medicinska oprema u Domu zdravlja

Služba Hitne medicinske pomoći dobila je novo sanitetsko vozilo zahvaljujući donaciji Ministarstva zdravlja. Vozilo je opremljeno savremenom medicinskom opremom, koja će omogućiti pružanje prve pomoći pacijentima koji su unesrećeni i trebaju da se prevezu do najbliže zdravstvene ustanove na dalju dijagnostiku i lečenje.

Subotički Dom zdravlja je u januaru mesecu sopstvenim sredstvima od ušteda obezbedilo još jedno medicinsko vozilo za potrebe jedne od zdravstvenih službi. “Mi se trudimo da svake godine našim službama kupimo jedno vozilo. Da li je to sanitet ili vozilo za potrebe Službe kućnog lečenja, a ovom prilikom smo naš budžet potrošili na nabavku savremenog vozila u vrednosti 5,5 miliona dinara”, izjavila je direktorka Doma zdravlja Ivanka Beoković. Prema njenim rečima, grad Subotica je u budžetu za 2022. godinu opredelio sredstva u iznosu od 4,5 miliona dinara za nabavku mini busa za prevoz pacijenata na dijalizi. U toku je postupak javne nabavke, nakon čega će vozilo biti kupljeno.

“Dom zdravlja potpisao je sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo ugovor vredan 7 miliona i 700 hiljada dinara, a sredstva su opredeljena za nabavku najsavremenijih aparata za Službu ginekologije u Dispanzeru za žene. “Radi se o ultrazvuku sa 4 sonde, dva CTG aparata i jednom video laringoskopu za potrebe Službe hitne pomoći. “Sa svim ovim imaćemo jednu bolju i kvalitetniju dijagnostiku u dispanzeru za majku i dete”, istakla je Beoković.

Kako naglašava dr Mihaela Budimski Solda, specijalista urgentne medicine u Službi Hitne pomoći, novo vozilo će podići kvalitet u zbrinjavanju hitnih slučajeva. “Novo vozilo poseduje defibrilator, zatim aspirator i kompletnu opremu za pacijente koji prežive neku traumu, pa ih je neophodno mobilisati i transportovati do centra. Što se tiče visoko ugroženih pacijenata, omogućiće njihovo praćenje i zbrinjavanje na adekvatan način. Naša služba transportuje pacijente i do Novog Sada, znači ako imamo pacijente sa infarktom miokarda u periodu kada sala za kateterizaciju u Bolnici ne radi, naši lekari tokom 70 minuta transportuju pacijente koji su pod visokim rizikom, tako da je neophodno praćenje njihovih parametara i kod njih se može očekivati srčani zastoj kao posledica komplikacije. Takvih pacijenata na mesečnom nivou imamo od 5 do 10, tako da će nam ovo vozilo dobro doći”, istakla je dr Budimski Solda.

U Službi Hitne pomoći zaposleno je 26 lekara, gde tokom noći rade dve lekarske ekipe. Pored toga ova služba ima punktove u Bajmoku i Čantaviru koje rade tokom noći, gde takođe dežura lekarska ekipa, a vikendom je ova služba dežurna od subote u 14h do ponedeljka ujutru.

“Što se tiče samog kadra, normativom je propisano koliko imamo kadra, ali potrebe naših građana su znatno veće, tako da bi bilo neophodno da imamo barem još jednu kompletnu ekipu u gradu, kako bi mogli na vreme stizati na teren i kako bi naši građani dobili bolju medicinsku zaštitu”, zaključila je ona.