Licitacija slobodnih površina za prodaju voća, povrća i lubenica

JKP “Subotičke pijace” raspisalo je Oglas o javnom nadmetanju slobodnih javnih površina po mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice za sezonsku prodaju voća, povrća i lubenica. Javno nadmetanje – licitacija će se održati 29. aprila sa početkom u 11 časova u prostorijama preduzeća.

Javno nadmetanje je raspisano na osnovu Rešenja Gradskog veća o sezonskoj prodaji voća, povrća i lubenica na javnim površinama, a u skladu sa Planom postavljanja ostalih objekata, uređaja i opreme na teritoriji grada Subotice. Na javnom nadmetanju će se licitirati lokacije u gradskim mesnim zajednicama, koje se zakupcima nude od 1. maja na period od 4 ili 6 meseci.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju lica registrovana kod Agencije za privredne registre, kao i lica koja imaju potvrdu o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva. Svi zainteresovani se za predmetne lokacije mogu interesovati na telefon 024/555013 ili u službenim prostorijama preduzeća svakog radnog dana od 08 do 12 časova, zaključno sa 28. aprilom. Kompletan oglas možete videti na sajtu JKP “Subotičke pijace”.