Raspored pregleda radnih mašina koje učestvuju u žetvi (kombajna, traktora i dr)

DVD „ MATICA” iz Subotice:
pregled mehanizacije od 8 do 15 časova
05.06. Šupljak
06.06. Zaobilazni put, Palić, Hajdukovo i Nosa
07.06. Kelebija, Široki progon, Miljkutski put
08.06. Bikovo
09.06. Mali Bajmok, Mala Bosna
12.06. Čantavorski put
13.06. Đurđin
14.06. Aleksandrovo, Verušić, Hrvatski majur
15.06. Bajski put, 1. maj i Čikerija
DVD „Bajmok“ u Bajmoku
05., 06. i 07.06. U vatrogasnom domu pregled vatrogasnih aparata od 8,00 do 12,00
od 05.06. do početka žetve pregled poljoprivredne mehanizacije na terenu od 8,00 do 15,00 časova
DVD „Stari Žednik “ u Starom Žedniku
12. i 13.06. U vatrogasnom domu pregled vatrogasnih aparata od 8,00 do 12,00
od 12.06. do početka žetve pregled poljoprivredne mehanizacije na terenu od 8,00 do 15,00 časova
DVD  „Čantavir” u Čantaviru
14., 15. i 16.06. Pregled poljoprivredne mehanizacije i aparata u vatrogasnom domu od 8,00 do 14,00 časova
od 14.06. do početka žetve pregled poljoprivredne mehanizacije na terenu od 8,00 do 14,00 časova
DVD „TAVANKUT” u Donjem Tavankutu
Pregled vatrogasnih aparata 08. i 09.06. u Vatrogasnom domu od 8,00 do 12,00 časova
Od 08.06. do poečtka žetve pregled poljoprivredne mehanizacije na terenu od 8,00 do 15,00 časova