Sačuvajmo zemljište za buduće generacije, ne spaljujte biljne ostatke!

Gradski štab za vanredne situacije uputio je apel građanima da ne spaljuju biljne ostatke na svojim parcelama i njivama, jer se paljenjem uništava površinski sloj zemljišta i pretvara u pepeo i prah, a taj sloj je najvažniji za donošenje roda u narednim godinama.

Paljenjem ubijate žive organizme zemljišta koji imaju nezamenjivu ulogu u ishrani biljaka, prevodeći biljna hraniva iz đubriva u oblike pristupačne biljkama i vrše razlaganje organskih materija zemljišta. U saopštenju se napominje da je spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara, a lice koje izazove požar dužno je da Vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije.

Poljoprivredno gazdinstvo koje vrši spaljivanje žetvenih ostataka gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi u periodu od dve godine, fizičko lice koje spaljivanjem strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru izazove požar, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10 hiljada dinara, a pravno lice kaznom u iznosu od 300 hiljada do milion dinara.

U Gradskom štabu ističu da se zaoravanjem biljni ostaci uključuju u proces kruženja organske materije u zemljištu, poboljšava vodni režim zemljišta, olakšava kasnija obrada zemljišta i borba protiv korova, dok se spaljivanjem biljnih ostataka dovodi do nekontrolisanih požara na otvorenom. Sačuvajmo ljudske živote, materijalnu imovinu i životnu sredinu!