Saopštenje Gradskog odbora Nove Demokratske stranke Srbije u Subotici – Novi DSS

Saopštenje Gradskog odbora Nove Demokratske stranke Srbije u Subotici – Novi DSS prenosimo u celosti:

U našoj javnosti se stiče utisak da lokalna vlast koju čini SNS i SVM radi pokorno po direktivi svojih centrala, odnosno kako se bliže lokalni izbori autonomija u odlučivanju ovih stranaka izčezava. Pojedini članovi iz lokalnog SNS sve više glasno govore kako njihova centrala naređuje, kontroliše i meri lojalnost svojih funkcionera, a tu spadaju i gradonačelnici u gradovima širom Srbije, što je postalo blago rečeno komedija di larte, jer prolaznost na neke druge više funkcije ima samo onaj koji je odani poslušnik. Da je ova tvrdnja tačna vidimo i u intezivninoj aktivnosti gradonačelnika Stevana Bakića koji sve otvorenije traži buduću političku poziciju. Iz samo njemu znanog razloga, izborio se kod kooalicionog političkog partnera da za Počasnog građanina Subotice imenuje za 2023. godinu, nikog drugog do Aleksandra Vučića.

Ishode sledeće njegovog dodvoravanje svojoj partijskoj centrali što biračkom telu SNSa u Subotici videćemo i 03.08.2023. na 38. sednici Skupštine grada kada će se doneti Odluka o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u PU ,,Naša radost“ čiji je osnivač Grad Subotica, jer je Gradsko veće 26.07.’23. donelo odluku da od 01.09.’23. u potpunosti preuzme troškove boravka dece u vrtićima Subotice i osnovne škole u Čantaviru i Đurđinu kao i da će subvencionisati boravak dece u privatnim vrtićima. Budžet budžet grada nikada nije bio veći ni stabilniji smatra gradonačelnik. Ujedno, ova odluka će biti u skladu sa nacionalnom politikom podizanja nataliteta u Srbiji i podizanja standarda kvaliteta života. Koliko je ova tvrdnja tačna pokazaće vreme vrlo brzo.

Tačno je da je do sada grad plaćao (našim parama poreskih obveznika) sve usluge ove predškolske ustanove 80 odsto od ekonomske cene vrtića a roditelji 20 odsto. Od 01.09. ’23. usluge vrtića biće besplatne a pravo na nadoknadu dela troškova od 10.000 din u verifikovanim privatnim predškolskim ustanovama imaće roditelji koji su zaposleni i državljani Srbije ukoliko imaju ukupan prihod od 200.000 din. Mnogi roditelji su se obradovali ovoj vesti koju je gradonačelnik izneo u lokalnim medijima. Međutim, postoji i druga strana medalje! Sve zvuči humano i lepo na prvi pogled ali činjenica iz realnog života govore drugačije, kako sa aspekta PU ,,Naša radost“ tako i sa aspekta roditelja.

Ovom prilikom Novi DSS javno postavlja nekoliko pitanja gradonačelniku i lokalnoj vlasti: postoje li neverifikovani vrtići u gradu i ukoliko postoje ko je odgovoran za njih; hoće li se povećati broj vrtića (objekata) i stručni pedagoški kadar ako bude veći priliv dece zbog ove beneficije iako znamo da je upisni rok prošao; hoće li se i kada izvršiti rekonstrukcije postojećih dotrajalih objekta koji predstavljaju visoki rizik za decu i osoblje vrtića; hoće li se prestati sa praksom da u grupama bude više od tridesetoro dece – ne dozvoljeni broj; hoće li se konačno završiti višegodišnja izgradnja centralne kuhinje u ovoj ustanovi; hoće li se prestati sa donatorstvom roditelja po pitanju opremanja i održavanja igrališta u okviru vrtića, kupovine potrošnih sredstava za rad sa decom, kupovine higijenskih sredstava (po detetu) u svakom objektu PU ,,Naša radost“? Imamo još mnogo pitanja ali ova su trenutno ključna!

Zašto gradonačelniče ne ispoštuje i Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Član4 koji kaže da svako lice ima pravo na besplatno i kvalitetno osnovno obrazovanje i vaspitanje u javnoj školi! Konvenciju o pravima deteta čija je potpisnica i Republika Srbija Član 28 takođe kaže da osnovno obrazovanje treba učiniti besplatnim za sve! Zašto vaša strategija besplatnog obrazovanja i vaspitanja dece od predškolskog do kraja obaveznog osnovnog obrazovanja u našem gradu nije urađena na zadovoljstvo svih roditelja i dece !?

Uzimajući u obzir navedeno i da će izostati odgovori na postavljena pitanja te da opšte stanje u našoj društvenoj zajednici gde Subotica ima 16. 875 stanovnika manje i pretežno staro stanovništvo, Novi DSS nije i ne može biti ubeđenja da je će ova odluka Gradske vlasti biti održiva na duži vremenski period! Ova odluka će biti samo jedna u nizu pukih promocija SNSa i Stevana Bakića u njihovoj vidljivoj pohlepi za daljnom vlašću i kampanji za nastupajuće lokalne izbore!