Nagrade i sa Međunarodnog likovnog konkursa u Rumuniji

Polaznici Likovne radionice ,,EmArt“ su postigli zapažene rezultate na 19. Međunarodnom likovnom konkursu koji je raspisan u Lipovi (Rumunija). Tema je bila ,,Boje jeseni“.
Sintia Šebek Čaki, Mia Matković, Dorina Vereš i Lana Poljaković osvojile su 1.nagradu, Sonja Perić i Mark Miković 2. nagradu, a Ana Crnjaković 3. nagradu.

Ana Crnjaković

 

Dorina Vereš

 

Lana Poljaković

 

Mark Miković

 

Mia Matković
Соња Перић

 

Синтиа Шебек Чаки