Promocija knjige “Legenda o čuvarima azura”

Promocija knjige „Legenda o čuvarima azura”

Povodom Svetskog dana knjige, u nemačkom udruženju “Maria Tereziopolis” održana je promocija knjige Boška Krstića pod nazivom “Legenda o čuvarima azura”, koja govori o vazama od Žolnaji keramike koje se nalaze na Paliću i njihovom istorijatu.

Tokom prikupljanja materijala za knjigu, autor je razgovarao sa brojnim kulturnim radnicima kako bi saznao nešto više o tim popularnim vazama, od kojih jedna na sebi ima tragove metka, što govori o tome koliko dugo su one prisutne na ovom podneblju, a Međunarodni dan knjige bio je prilika da se ovom izdanje po prvi put promoviše i u Subotici.

Prema rečima Boška Krstića, na Paliću postoje dve takve vaze, jedna se nalazi ispred hotela “Jezero” i ona je do sada nekoliko puta razbijana, a druga se nalazi ispred hotela “Park” i ima na sebi dva ožiljka od metaka.

“Kako sam informisan u jednom trenutku trebalo je da se naruče nove vaze, međutim cena jedne je oko 14.500 evra. Postojala je mogućnost da se jedna vaza izlije u četiri dela, što je svima bilo vrlo neobično, a kasnije će se ispostaviti da su sve vaze upravo tako i napravljene. 1910. godine je ove dve vaze Paliću, odnosno Subotici poklonio Mikloš Žolnaji, mladi vlasnik fabrike iz Pečuja koja nosi naziv po njegovom prezimenu, što je bio jedan velikodušan i vrlo marketinški sračunat potez, jer Subotica je do tog vremena potrošila itekako mnogo Žolnaji keramike, jer su do tada izgrađena Rajhl palata, zgrada banke, a Gradska kuća je iste godine završena. Nisam bio svestan koliko su one na neki način značajne i kada sam počeo da ispitujem, nekoliko ljudi se već bavilo pomenutim mecima, pa je recimo bilo priča da je mladi Slavko Matković, naš pesnik i stvaralac pisao u svom školskom zadatku “Zašto urliču ove zveri na vazama?”, pa, zato to hoće da izađu iz njih. Oto Tolnaji se takođe bavio vazama, a on je imao opet drugu teoriju. Prema njemu ovo su bile vaze u kojima se čuvao svetski azur i uvek kada su bile zaprljane vode mora i reka, onda su ljudi dolazili i iz vaza odnosili azur da ponovo dovedu u red te vode, ali kada je azura nestalo iz besa su pucali u usta ovoj vazi. Kako sam dalje razgovarao sa Belom Durancijem, otkrio sam da su prema njegovoj teoriji iz nekadašnjeg hotela izašla dva pijana oficira od kojih je jedan pucao na vazu”, rekao je između ostalog autor.

Boško Krstić bio je dugogodišnji urednik Subotičkih novina, dobitnik je nagrade “Pro urbe”, “dr Ferenc Bodrogvari”, “Počasni građanin Subotice”, član je Mađarske akademije za književnost i umetnost “Sečenji”, napisao je više knjiga koje su prevedene i na mađarski jezik, a ova koja se tiče palićkih vaza je prevedena i na nemački jezik.