MUP apeluje na savesno držanje oružja

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vlasnike oružja da svoje oružje drže savesno, zaključano u sefovima, kasama ili ormarima, tako da bude nedostupno neovlašćenim licima, a posebno deci.

“Takođe, apelujemo da vlasnici oružja provere da li oružje drže nenapunjeno, odnosno odvojeno od municije, kao i da ključeve ili šifre od kasa, sefova i ormara u kojima drže oružje učine nedostupnim drugim licima, posebno deci. U narednom periodu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova preduzeće sve mere kako bi se neposrednom kontrolom na adresi prijavljenog prebivališta vlasnika oružja utvrdilo da li vlasnici oružja isto drže u skladu sa važećim propisima o oružju – razdvojeno od municije i zaključano u adekvatnim ormarima, kasama i sefovima”, ističe se u saopštenju i dodaje da će se vlasnicima oružja za koje se kontrolom utvrdi da oružje čuvaju nesavesno, tako da može doći u posed neovlašćenih lica i ugrozi bezbednost ljudi, oružje oduzeti i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa  Zakonom o oružju i municiji.