Krivična prijava za ispuštanje otpadnih voda sa toksičnim materijama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici podneli su krivičnu prijavu protiv odgovornog lica jednog preduzeća iz Bačke Topole zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo zagađenje životne sredine.
Sumnja se da su iz ovog preduzeća u reku, u dužem periodu, ispuštane otpadne vode koje su sadržale povećan nivo toksičnih materija.
Izvršenim inspekcijskim nadzorom, pokrajinski vodni inspektori konstatovali su da otpadna voda iz ovog preduzeća ne ispunjava standarde Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija.