Zavod za statistiku objavio prve rezultate popisa iz 2022. godine

Republički zavod za statistiku objavio je prve rezultate popisa iz 2022. godine, koji se odnose na nacionalnu pripadnost građana Srbije. Jedna od veoma značajnih promena u odnosu na prošli, i veliki broj ranijih popisa, je da srpski narod sada čini relativnu većinu na teritoriji Grada Subotice.
U našem gradu danas živi 123.952 ljudi i struktura tog stanovništva je sledeća:
Srbi: 38.174;
Mađari: 37.200;
Hrvati: 10.431;
Bunjevci: 9.060;
Romi: 3.432;
Jugosloveni: 2.187