Usvojena uredba o ozakonjenju objekata, prijava građana od 15. septembra

Vlada Republike Srbije danas je usvojila Uredbu kojom se reguliše načini i prava priključenja onih građane koji žive u nezakonito izgrađenim objektima na komunalnu infrastrukturu, odnosno na struju, vodu, kanalizaciju, daljinsko grejanje i na gas, koja stupa na snagu 15. septembra.

To znači od 15. septembra do 15. oktobra svi oni građani koji žive u nelegalno izgrađenim objektima, a nemaju priključenje na komunalnu infrastukturu mogu da u nadležnoj opštini, na čijoj se teritoriji nalazi njihov objekat, steknu pravo na priključenje objekta. Priključenje ne mora da se obavi u datom roku od trideset dana, već prijavom stiču pravo da se priključe, a sami radovi oko priključenja će se obavljati u skladu sa mogućnostima samih komunalnih preduzeća na nivou lokalnih samouprava, po cenovniku koji važi za sve duge građane, izjavio je za Tanjug ministar građevinarstva i saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić.

„Oni koji žive u nelegalno izgrađenim objektima treba da znaju da se ovo odnosi samo na one ljude koji žive u tim objektima, dakle oni koji imaju kupoprodajni ugovor ili koji su predali zahtev za ozakonjenje, ili koji daju izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošču da na ovaj način rešavaju svoje stambeno pitanje, gde žive sa porodicom.“ – dodaje on.

Dobijanje prava na priključenje ne prejudicira zahtev o ozakonjenju, što dalje znači da predajom zahteva objekat nije automatski legalizovan. Procena Elektrodistribucije je da samo u Beogradu ima 50.000 takvih objekata, a u ostatku Srbije bar još toliko. Na ime jednog lica, podnosioca zahteva je omogućeno priključenje jednog objekta, odnosno objekta u kom živi, a ne odnosi se na objekte u kojima se vrši poslovanje.

„Ovo se ne odnosi na investitore, ovo je namenjeno građanima i građankama koji su bili prevareni, kupili su stanove koji su nelegalni i nisu mogu da se priključe na komunalnu infrastrukturu zato što su ih nesavesni investitori prevarili.“ – istakao je Vesić.

Ministar Vesić je uputio poziv opštinama i gradovima da u naredne tri nedelje angažuju veći broj zaposlenih i da spremno dočekaju zahteve građana koji će im se obraćati ovim povodom, pa čak i da otvore posebne šaltere za tu namenu i izlaze na teren ako je potrebno pomoći građanima oko pripreme dokumentacije.