U Subotici održana Javna rasprava o Nacrtu novog Zakona o planiranju i izgradnji

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do 20. februara sprovodi javne rasprave u šest gradova Srbije. Jedna od njih je nakon Novog Sada i Niša održana i u Subotici, a prisutni predstavnici instuticija, udruženja, organizacija, ali i građani, imali su priliku da svojim sugestijama i predlozima učestvuju u kreiranju novih rešenja.

Aleksandra Damjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, podsetila je da je sadašnji Zakon o planiranju i izgradnji stupio na snagu 11. septembra 2009. godine, a da je od tada pretrpeo čak deset izmena i dopuna.

Prosto život ide neminovno brzo i vreme je bilo da se određena rešenja za koja se u praksi pokazalo da nisu dala očekivane rezultate, izmene sa jednim ciljem da svi učesnici u postupcima izgradnje imaju brže, efikasnije i transparentnije mogućnosti za ostvarivanje prava na izgradnju. Ono što karakteriše ove izmene zakona jeste tzv. “Zelena Agenda” koja podrazumeva dosta odredbi kojima će se unaprediti pre svega život i kvalitet života naših građana. Postoje i određene odredbe za koje se pokazalo da u smislu funkcionalnosti, odnosno taj softver u kojem sprovodimo proceduru izdavanja svih potrebnih akata, mora biti na neki način dorađen i unapređen, a takođe uvodimo i nove funkcionalnosti i ono što bih istakla je da se ovaj Zakon na mnogo bolji i kvalitetniji način bavi oblašću prostornog planiranja i urbanizma”, naglasila je Damjanović.

Prema njenim rečima, Srbija je na listi Svetske banke na devetom mestu na svetu po brzini izdavanja građevinskih dozvola, ali napominje da je neopravdano zapostavljena oblast prostornog planiranja i izgradnje. Dodaje da će se ovim izmenama uvesti i primeniti odredbe za primenu e-Prostora, koji će predstavljati analognu primenu onih odredbi koje funkcionišu u objedinjenoj proceduri, sa krajnjim ciljem, a to je da planska dokumentacija koju uglavnom donose jedinice Lokalnih samouprava bude efikasnija i brža.

“Ne možete izdati dozvolu za izgradnju ukoliko nemate planski osnov. S tim u vezi propisana je i obaveza jedinica Lokalne samouprave da u roku od tri godine donesu planove koji se mogu direktno primeniti, odnosno na osnovu kojih se mogu izdati lokacijski uslovi i ovo ne samo da je dobra stvar za građane, jer će steći mogućnost da zakonito grade, već je sa druge strane i pogodnost u smislu da sve naše opštine imaju zakonsku mogućnost da ponude svojim građanima da po zakonu dobijaju građevinske dozvole. Mi smo dali rok od 12 meseci za donošenje svih tih planskih dokumenata, a odredba glasi da na 70 odsto građevinskog područja se moraju doneti i usvojiti ti planski dokumenti”, rekla je državna sekretarka.

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture naglašavaju da će primenom novog Zakona korisnici e-Uprave imati mogućnost da prate izradu planskih dokumenata i da aktivno učestvuju u tom procesu. Za sada postoje određena negativna iskustva koja će pokušati da se isprave, ali napominju da je izrada planskih dokumenata od javnog interesa za Srbiju, sa kojima treba da se obezbede površine za javne namene. U Ministarstvu dodaju da mora da se donese pojmovnik šta su to javna dobra i dobra u javnoj svojini i da je neophodno da se napravi ozbiljna razlika između objekata javne namene koji su po pravilu i u obavezi u javnoj svojini, u odnosu na ostale objekte javne namene koju su u svim oblicima svojine i izbor prava za koje objekte može da se utvrdi javni interes.

Po okončanju javnih rasprava, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će u roku od 15 dana objaviti na internet stranici i Portalu „eKonsultacije”. Nakon toga sledi razmatranje, prihvatanje ili odbacivanje dobijenih sugestija na Javnim raspravama i sačinjavanje finalnog teksta Nacrta zakona koji će biti upućen na mišljenje državnim organima, nakon čega će doći pred poslanike Skupštine Srbije. Usvajanje izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji očekuje se u aprilu ove godine.