Sutra počinje prijava za izdavanje Penzionerske kartice

Prijava za Penzionersku karticu nove generacije za penzionere i korisnike ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koju izdaje Republički fond PIO, počinje sutra, 15. marta. Pravo na izdavanje i korišćenje iste ostvaruju svi penzioneri, korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, novčane naknade za telesno oštećenje, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i korisnici privremene naknade za vreme nezaposlenosti koji nisu prevedeni u invalidsku penziju.

Pored dokazivanja statusa penzionera, ova kartica omogućiće korisniku ostvarivanje pogodnosti prilikom plaćanja određenih roba i usluga, a na svakih utrošenih 500 dinara korisniku će biti dodeljen jedan bod. Po osnovu bodova prikupljenih tokom meseca, korisnici kartice će moći da ostvare dodatne pogodnosti. Ostvarivanje popusta, poklona i ostalih pogodnosti realizovaće se zaključenjem sporazuma o saradnji između pravnog lica koje obezbeđuje pogodnosti i Fonda. Korisnik prava sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, takođe ostvaruje pravo na Penzionersku karticu koju može koristiti u Republici Srbiji.

Fond PIO će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima korisnika ovih kartica, a bodovi se ne mogu zameniti za novčana sredstva. Penzionerska kartica se izdaje na osnovu elektronski podnetog zahteva, koji se može uputiti na zvaničnom sajtu Fonda www.pio.rs ili u organizacionoj jedinici Fonda. Korisnik prava zahtev može podneti lično, preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika, a preuzimanje Penzionerske kartice, uz važeći lični identifikacioni dokument, vršiće se u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku kartice vrši isplatu ostvarenog prava.

Kartica će početi da se koristi 1. oktobra ove godine, a firme, javna preduzeća, privredna društva i institucije koje će se uključiti u ovaj projekat, obezbediće mogućnost benefita po osnovu bodova, a bodove će imaocima kartice obračunavati Fond PIO po svakoj realizovanoj potrošnji za koju su dobili fiskalni račun.