Prijava za jednokratnu pomoć za decu do 16 godina počinje u nedelju

Prijavljivanje za jednokratnu finansijsku pomoć od 10.000 dinara za decu koja su rođena 21. novembra 2006. i nakon tog datuma, počinje u nedelju, 20. avgusta i trajaće sve do 20. septembra.

Prijava se obavlja elektronskim putem preko portala Uprave za trezor, gde podnosilac prijave, odnosno majka, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke neće morati da unose matične brojeve dece, da bi se smanjila mogućnost za grešku prilikom unosa podataka, objasnio je ministar finansija Siniša Mali. Prijava će biti moguća i za samohrane očeve i staratelje, koji će, osim pomenutih podataka, morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo, odnosno starateljstvo.

Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Isplata pomoći će početi 25. septembra.