Danas su Svi sveti, sutra Dušni dan

Rimokatolička crkva danas obeležava dan Svih svetih, a sutra Dušni dan, kada se obilaze i čiste grobovi naših najmilijih, pale sveće i odaje počast onima koji više nisu deo naših života.

Obeležavanje ovih praznika datira još iz 4. veka, a prema predanju sveti Jovan Zlatousti pominje da se slavio „Dan Gospodnji svih Svetih“ prve nedelje posle Uskrsa, dok je u Rimu papa Bonificije IV početkom 7. veka antički Rimski Panteon posvetio „Djevi Mariji i svim svetima“ i naložio da se oni proslave u petak posle Uskrsa.

Ova dva praznika se u pojedinim zemljama tretiraju kao nacionalni praznici, a u našem gradu koji predstavlja jednu multietničku sredinu, ovim danima pridaje se veliki značaj. Osim u Katoličkoj crkvi, ovaj praznik se obeležava i u Engleskoj, kao i u mnogim evangelističkim crkvama, a njegovo obeležavanje zavisi od običaja od države do države.