Pomoć za manastir Sveta Petka Izvorska

Društvo srpsko-ruskog prijateljstva „Aleksandar Nevski“ Subotica, pokreće humanitarnu akciju prikupljanja materijalne pomoći za potrebe Manastira Sveta Petka Izvorska kod Paraćina i za ženske osobe ometene u razvoju (oko 80 osoba) o kojima se brine sestrinstvo.
Donaciju možete darivati u :
– hrani trajnog karaktera
– kućna hemija
– pelene za odrasle
Pomoć će se prikupljati u prostorijama Društva Nušićeva 2, sledećim danima:
19. 05. (petak) od 18-20 č.
23.05. (utorak)od 18-20 č.
25.05. (četvrtak) 18-20 č.
26.05. (petak) od 18-20 č.
30.05. (utorak) od 18-20 č.

Kontakt osobe:
Karaman Golub, tel. 064-2362463
Slobodanka, tel. 064-3744527