Poziv za prijavu: Program socijalnog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Četvrtu godinu za redom, Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike (RISE) objavljuje poziv za prijavu za svoj program podrške mladim socijalnim preduzetnicima na Zapadnom Balkanu.

Četvrti poziv za prijave je otvoren 1. septembra. Inkubatorski program traži novu generaciju mladih ljudi između 16 i 35 godina sa Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Severna Makedonija, Crna Gora i Srbija) odlučnih da naprave razliku u svojoj zajednici. Da bi učestvovali u programu, timovi će morati pokazati:

njihovu motivaciju da uče o socijalnom preduzetništvu i da se uključe u regionalni interkulturalni program;
njihovu ambiciju da razviju konkretnu ideju sa društvenim uticajem;
njihovu spremnost da uče od drugih u regionu.

RISE poziv za podnošenje prijava zatvara se 1. oktobra 2023. Svoju prijavu možete podneti ovde.

RISE Journey 4, od ideje do društvenog biznisa

Suština programa RISE Journey leži u podršci mladim ljudima na Zapadnom Balkanu kako bi transformisali njihove ideje u održiva socijalna preduzeća.
Implementiran od strane šest lokalnih struktura koje deluju u regiji, RISE Journey nudi učesnicima 9-mesečni program podeljen na poglavlje razvoja ideje i poglavlje rasta kroz inkubator.

Poglavlje razvoja ideja (Ideation Chapter) nudi mladim preduzetnicima niz kurseva, obuka, treninga, sastanaka i mentorski program koji im omogućava da svoje ideje transformišu u održive društvene i ekološke projekte. Na kraju ovog poglavlja, učesnici imaju priliku da predstave model socijalnog preduzeća, ističući njegov uticaj i održivost. Dve ideje koje najviše obećavaju biće nagrađene sa po 3000€ za razvoj poslovanja i mobilnost, kao i pristup inkubacionom poglavlju.

Ovo naredno poglavlje proširuje svoj domet na regionalni nivo. Tokom testiranja i vrednovanja koncepta socijalnog preduzeća, mladi socijalni preduzetnici će imati priliku upoznati svoje vršnjake na događaju u Bosni i Hercegovini (RISE Bootcamp) i programu mobilnosti na Zapadnom Balkanu (RISE Expedition).

Ove godine RISE donosi novi model saradnje sa implementacijom Hackathona koji stimuliše inovacije za pomirenje.

RISE, socijalno preduzetništvo kao alat za pomirenje

Projekat RISE ima za cilj otvaranje novih područja pomirenja za mlade ljude na Zapadnom Balkanu kroz socijalno preduzetništvo.

Pored toga, RISE promoviše pristup socijalnom preduzetništvu kroz svoj ciljani program podrške mladim ljudima u regionu koji teže da stvore društveni ili ekološki uticaj u svojim zajednicama. Od 2019. godine RISE je već uspešno podržao 130 timova sastavljenih od 365 mladih ljudi u pretvaranju njihovih društvenih ideja u stvarnost.

U tom cilju, projekat aktivno radi na obogaćivanju pejzaža socijalnog preduzetništva jačanjem veština šest lokalnih struktura podrške (ARNO, Balkan Green Foundation, IEC Tehnopolis, Nešto Više, Smart Kolektiv i Yunus Social Business Balkans).

Projekat RISE sufinansiraju Francuska agencija za razvoj, Evropska unija, Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) i Francusko-nemačka kancelarija za mlade (OFAJ). Projekat se razvija u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih (RYCO), Grupom SOS PULSE, Mrežom mladih jugoistočne Evrope (SEEYN), Francusko-nemačkom kancelarijom za mlade (OFAJ), ARNO, Balkan Green Foundation, Nešto Više, Smart Kolektivom, IEC Tehnopolis i Yunus Social Business Balkans.