Otvoreni parlament i u Subotici

Organizacija civilnog društva Crta sprovodila je akciju po Srbiji u okviru inicijative Otvoreni Parlament.

Obišli smo 27 gradova sa namerom da  upoznamo građane sa mogućnostima uticaja na Narodnu skupštinu, da ih naučimo kako da komuniciraju sa narodnim poslanicima. Naime, za probleme koje primete u lokalu a koji treba da se rešavaju na opštem nivou građani mogu da kontaktiraju narodne poslanike dok za one koji se moraju rešavati isključivo na lokalu narodni poslanik može da utiče da se isti što pre reši. Pripremili smo kutiju u koju su građani mogli da ubace pitanja ili samo poruke za narodne poslanike, pošto predstavljaju narod da znaju šta narod misli o njima, kaže aktivista udruženja Crta i navodi da su pitanja naroda uglavnom bila finansijske prirode.

Penzioneri žele veće penzije, tu su pitanja vezana za javni prevoz a kao ličnost kojoj bi građani najčešće postavili pitanju izdvaja se predsednik Aleksandar Vučić, koji sa Narodnom skupštinom, kao predsednik RS nije tesno povezan.

To samo govori kakva je politička situacija u Srbiji odnosno do koje mere se Narodna skupština nalazi u senci Predsednika, kažu iz ovog udruženja.