Besplatni pregledi u okviru skrininga na aneurizmu trbušne aorte, u ponedeljak u subotičkoj Bolnici

Kampanja skrininga na aneurizmu trbušne aorte, u saradnji sa Klinikom za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra i Udruženja kardivaskularnih hirurga, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u Subotici će biti sprovedena u ponedeljak, 03. aprila u terminu od 8 do 14 časova, saopšteno je iz Opšte bolnice.

Besplatni pregledi će biti organizovani u mobilnom autobusu koji će biti stacioniran u bolničkom dvorištu, na lokaciji “Heliodrom” ispred Poliklinike za specijalističke preglede. U mobilnom autobusu nalaziće se ultrazvučni aparat sa edukovanim medicinskim osobljem, koji će izvoditi skrining i pružati informacije o načinu pregleda i daljoj prognozi, shodno dobijenom nalazu.

Na pregled mogu da se prijave svi građani i građanke stariji od 50 godina, ali je potrebno sa sobom da ponesu bilo koji identifikacioni dokument.