Archive

Oznaka: Svetski dan starih

01. oktobar se obeležava kao Međunarodni dan starih: Starost nije bolest

Sa starenjem  organizma, dolazi do niza promena, a te promene utiču i na psihološko  funkcionisanje svakog čoveka. Sa starenjem dolazi…