Archive

Oznaka: Dragana Dzenopoljac

Govor kao vrhunska funkcija ljudskog mozga

Dete se rađa sa potencijalom za učenje svih jezika ovoga sveta. Kojim će jezikom govoriti zavisi isključivo od nas, odnosno,…