Učenici OŠ „Sonja Marinković“ u projektu zaštite životne sredine

Učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole “Sonja Marinković” učestvovali su u projektu “Uloga učenika u zaštiti životne sredine”, Ministarstva prosvete i Ministarstva zaštite životne sredine, u okviru kojeg su izabrali temu “Vazduh nema alternativu” koja se bavila pitanjem zagađenja vazduha, a danas su svojim drugarima iz subotičkih osnovnih škola u Velikoj većnici predstavili brojne korisne informacije i saznanja do kojih su došli kroz projektne aktivnosti i predavanja.

U okviru projekta održano je pet predavanja od strane predstavnika relevatnih institucija, a sprovedeno je i istraživanje u kojem su učestvovali roditelji, deca i nastavnici na temu čistog vazduha u Subotici. Projekat je obuhvatao razne prezentacije, napravljena je mapa zagađenosti grada, a deca su uspela da dođu do informacija da su najveći zagađivači vazduha automobili i kućna ložišta. Urađeno je mapiranje mesnih zajednica, koje su u zavisnosti od stepena zagađenja dobile obaveštenje koje biljke bi trebalo posaditi u njihovom okruženju u cilju prečišćavanja vazduha.

“U dvorištu naše male škole nalazi se jedna od dve merne stanice na području Subotice, pa smo to iskoristili da deca obogate dodatna saznanja o kvalitetu vazduha i da nastave da rade na tome. Cilj projekta je da se deca osnovnih škola edukuju i da im se poveća svest o zaštiti životne sredine”, istakao je direktor Pajica Bašić.

Učenik osmog razreda Petar Jovičić, kaže da je učestvujući u projektu naučio koliko je važna zaštita životne sredine i vazduha. “Imali smo razne projektne aktivnosti i za kraj smo išli u Novi Sad na prezentaciju projekta. Naučio sam nešto o fitoremedijaciji, kako biljka utiče na čist vazduh, naučio sam koliko su štetne neke čestice i na koji način možemo da utičemo na kvalitet vazduha i životne sredine. Možemo da ne bacamo otpad na ulicu, da smanjimo upotrebu fabrika, uvedemo vetrenjače i neke druge biološke metode”, kaže Petar Jovetić.

OŠ “Sonja Marinković” jedna je od 29 škola u Srbiji koja je izabrana od strane Ministarstva prosvete i Ministarstva za zaštitu životne sredine da učestvuje u ovom pilot projektu, a u planu je da sledeće godine sve škole u našoj zemlji učestvuju u projektnim aktivnostima.