U ponedeljak počinje prolećna akcija odvoženja kabastog otpada

U sklopu komunalnog uređenja gradskih i vangradskih mesnih zajednica, JKP “Čistoća i zelenilo” i ove godine organizuje prolećnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava.

Akcija počinje u ponedeljak, 21. marta i trajaće do 10. juna, a okviru nje će se na za to predviđenim lokacijama postavljati kontejneri zapremine 5 m3, u koje će građani moći da odlažu kabasti otpad. Kontejneri će se postavljati do 8 časova, a prazniti istog dana između 13 i 15, i 18 i 20 časova. 

Prvog dana, kontejneri će biti postavljeni u mesnoj zajednici Čantavir na uglu ulica Maršala Tita i Železničkog trga, gde će biti postavljena dva kontejnera, zatim na uglu ulica Kanjiškog puta i JNA, Bolmanske i Atile Jožefa, Topolskog puta i ulice Jedinstva i na uglu Srbobranskog puta i Maršala Tita. Akcija će u ovoj mesnoj zajednici trajati 21. i 22. marta.