U Politehničkoj školi dva nova obrazovna profila

U školskoj 2022/2023. godini, Politehnička škola otvoriće dva nova obrazovna profila. Na području rada Geodezija i građevinarstvo reč je o smeru Geodetski tehničar – geometar,  dok će na mađarskom jeziku u okviru trećeg stepena obrazovanja biti otvoren smer Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja.

“Imamo dva nova obrazovna profila, jedan je obrazovni profil trećeg stepena na mađarskom nastavnom jeziku Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja i jedan obrazovni profil četvrtog stepena, a to je Geodetski tehničar. Naravno upisujemo i Arhitektonskog tehničara i obrazovne profile trećeg stepena, koji su od značaja i za privredu. Mi smo verifikovani za nekih 56 obrazovnih profila, a svake godine upisujemo nešto drugo jer pokušavamo da ravnomerno zadovoljimo potrebe privrede, ali smo zato u problemu da objasnimo učenicima i roditeljima šta ti obrazovni profili zapravo znače i šta oni nose sa sobom. Mi ne upisujemo svake godine iste obrazovne profile, već ih menjamo ih i na nastavnim jezicima, ali i po stepenima obrazovanja”, izjavio je direktor Politehničke škole Iso Planić.