Servisne informacijeSubotica danas

Tretmani protiv komaraca sprovešće se do kraja ove nedelje

Iz Seketarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj obaveštavaju građane da će se kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje, koji je prethodno najavljen za period od 4. do 11. jula, zbog nepovoljnih meteoroloških prilika sprovesti do petka, 15. jula u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana sa povoljnim meteorološkim uslovima.

Tretman iz vazduha će se vršiti na Kelebiji, u Ljutovu, Donjem i Gornjem Tavankutu, Radanovcu, Zorki i Makovoj sedmici, dok će se komarci sa zemlje tretirati u mesnim zajednicama Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari i Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije “deltametrin”, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije “lambda cihalotrin” koji su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana.

Mape sa lokacijama na kojima će se vršiti tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici  preduzeća „Oris“, a telefon za sve dodatne informacije je 025/515 50 55.