Tehnička škola „Ivan Sarić” – mesto susreta znanja i učenja kroz praksu

Tehnička škola „Ivan Sarić” planira da u novoj školskoj godini u 14 odeljenja upiše ukupno 420 učenika. Učenici će prilikom upisa imati mogućnost da izaberu jedan od jedanaest obrazovnih profila na područjima rada Mašinstvo i obrada metala, Elektrotehnika i Saobraćaj.

Na području rada Mašinstvo i obrada metala u ponudi će biti smer Tehničar za dizajn u mašinstvu na srpskom jeziku, koji je prošle školske godine bio novi obrazovni profil, a osim njega na raspolaganju će biti i smer Bravar – zavarivač po dualnom modelu obrazovanja, dok će na mađarskom jeziku biti upisan Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama. U okviru područja rada Elektrotehnika, na srpskom i mađarskom jeziku plan je da se upišu smerovi Elektrotehničar informacionih tehnologija i Tehničar mehatronike, kao i obrazovni profil Elektrotehničar računara na mađarskom jeziku. Pored toga, u planu je i jedno odeljenje trećeg stepena smera Električar na mađarskom jeziku, dok će u okviru saobraćajnih smerova učenici moći da se opredele za obrazovni profil Tehničar drumskog saobraćaja, po jedno odeljenje na oba nastavna jezika, odnosno smerove Tehničar vuče i Vozač motornih vozila na srpskom jeziku.

Ove godine stavili smo akcenat upravo na profile koje već upisujemo, a to jesu Tehničar za dizajn u mašinstvu i Tehničar vuče, jer mislimo da su to smerovi koji su dosta traženi. Tehničar za dizajn u mašinstvu učenicima omogućava da budu kreativni što se tiče crtanja, a reč je o obrazovnom profilu koji još nazivamo „likovnjak u mašinstvu”, zato što u planu i programu rada ima i vajanje, posebno likovno, a učenik koji ga bude pohađao treba da ima smisao za kreativnost, konstrukcije, dakle on je taj koji će da izrađuje, osmišljava i dizajnira neke nove operacione sklopove, kako u industriji, tako i van nje. Tehničara vuče upisujemo svake druge godine i taj profil je veoma tražen, pogotovo sada kada se gradi mreža železničke pruge kroz Srbiju i jednostavno nam i sama železnica, ali i privatni sektor traže ovaj smer. Tehničar vuče je ustvari mašinovođa, radnik koji upravlja vučnim vozilom i svako ko ga završi može da nađe posao u struci sa sasvim pristojnim primanjima, objašnjava Željko Rajčić, direktor Tehničke škole „Ivan Sarić”. U narednoj školskoj godini biće upisan i novi obrazovni profil – Tehničar telekomunikacionih tehnologija. Radi se o smeru koji se bavi tzv. lakom strujom koja se odnosi na telekomunikacione vodove, telefonske veze, alarmne sisteme, video nadzor, a pored toga tu su i bežične mreže, tehnologije 3G, 4G, 5G koje će đaci izučavati kroz svoje školovanje.

Naša škola obraća pažnju na tri stvari, koje mislimo da su važne kako roditeljima, tako i deci, a to su zdravlje, bezbednost i perspektiva. Što se tiče zdravlja trudimo se da našim đacima dajemo saznanja i informacije o zdravim stilovima života, pored toga što se oni bave sportom, mi želimo da ih usmeravamo i na te zdrave navike, u smislu predavanja i učestvovanja u određenim akcijama ili da organizujemo gostovanja predavača. Takođe, u sklopu škole imamo i sportske sekcije iz košarke, odbojke, malog fudbala i drugih sportova i učestvujemo na raznoraznim takmičenjima. Kada je reč o bezbednosti, naša škola vodi računa da svi koji u njoj borave budu maksimalno bezbedni koliko god je to moguće. Škola je kompletno pokrivena alarmnim sistemom sa 64 kamere, pored toga angažovani su i nastavnici i učenici tokom trajanja nastave, škola ima i posebno lice koje se bavi prevencijom nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koje se finansira iz roditeljskog dinara, a imamo i policajca koji nam je dodeljen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova koji u toku svoje smene nekoliko puta obilazi školu. Kroz perspektivu mi želimo da decu obrazujemo za potrebe privrede našeg regiona, a pored toga i za njihovo dalje školovanje, vodimo računa da su profili koje upisujemo aktuelni i interesantni roditeljima, učenicima i da zadovoljavaju potrebe privrede u našem regionu. Prema rečima Željka Rajčića, Tehnička škola „Ivan Sarić” je od 2014. godine počela sa kooperativnim načinom obrazovanja, koje je nakon nekoliko godina preraslo u dualno obrazovanje, a za koje je u međuvremenu usvojen i zakon. Kako naglašava, školi je veoma važna saradnja sa kompanijama i poslodavcima, jer žele da učenicima omoguće sticanje većeg iskustva.

Želimo da učenici nađu zaposlenje u struci jer mislimo da je to veoma važno, da ako se učenik školuje za neki profil da i radi u svojoj struci, što je i cilj obrazovanja. Što se tiče saradnje sa kompanijama i tog njihovog predloga i učešća u Planu upisa, putem Privredne komore kompanije do decembra daju svoje predloge koji profili bi njima bili potrebni, gde mi kao škola kasnije objedinjujemo smerove za koje su preduzeća iskazala potrebu, nakon čega se vrše dogovori kakav će predlog plana upisa biti. Uglavnom nam se podudaraju planovi, tako da upisujemo one profile koji su aktuelni kompanijama, ali i roditeljima i učenicima. U školi ćemo najverovatnije 23. maja organizovati Otvorena vrata, gde će roditelji i naši budući đaci imati mogućnost da se upoznaju sa našom školom, smerovima, profesorima i načinom na koji se sprovodi nastava u našoj obrazovnoj ustanovi, kaže Rajčić.

***

Ono što je deci negde najzanimljivije su upravo računari i informacione tehnologije, međutim primetno je da imamo manji broj upisanih đaka na profilima sa trećim stepenom obrazovanja. Radili smo jednu analizu koja je pokazala da je oko polovina učenika pre jedno desetak godina u toku svog školovanja redovno koristila računar, a u današnje vreme ta brojka se dosta povećala i ide i do 80 odsto, što govori da skoro svi učenici koriste računare u svom obrazovanju. U gotovo svim obrazovnim profilima četvrtog stepena od mašinstva do elektrotehnike do saobraćaja, računarske tehnologije zauzimaju veliki procenat korišćenja.

***

Što se tiče obrazovnih profila koji se sprovode po dualnom modelu obrazovanja imamo podršku subotičkih kompanija, kako za električare, tako i za bravare-zavarivače. Nadamo se da ćemo sledeće školske godine upisati čitavo odeljenje i da će učenici kroz praksu u kompanijama imati mogućnost za učenje kroz rad.

***

Kada je reč o popunjenosti smerova, područje rada Saobraćaj nam je gotovo uvek popunjeno, elektrotehnika je takođe tražena, kao i mašinstvo, a kada govorimo o upisu izraženom u procentima, prošle godine smo imali popunjenost plana 80 odsto, 2021. godine 90 odsto, međutim veliku ulogu u tome igraju ponuda smerova u drugim školama, broj učenika koji su završili osnovnu školu, dakle sve zavisi od ponude koje daju srednje škole.