Rekonstrukcija pešačkih staza i Trga u Bajmoku

U Bajmoku su započeti radovi na rekonstrukciji Trga maršala Tita i pešačkih staza duž ulice JNA, a osim toga biće postavljen parkovski mobilijar i rasveta. Izvođač radova je preduzeće “Dubrava”, a njihova vrednost je 12 miliona dinara, koje je lokalna samouprava izdvojila iz gradskog budžeta.

U narednom periodu radiće se na uređenju atarskih puteva u dužini od 2 kilometra i to onih koji su predloženi od strane mesne zajednice Bajmok i njenih građana, a vrednost radova je 5 miliona dinara, rekao je gradonačelnik Stevan Bakić prilikom obilaska radova na uređenju centra ove mesne zajednice.

“Iz svega ovoga navedenog, grad pokazuje da ravnomerno ulaže kako u gradske tako i u prigradske mesne zajednice, a naročito u Bajmok koja je jedna od najvećih prigradskih mesnih zajednica. Podsetiću vas da smo krajem prošle godine uradili rekonstrukciju ulice Ive Lole Ribara i jedan deo ulice Kralja Tomislava, kao i nekoliko raskrsnica. Nastavićemo i dalje da razvijamo grad Suboticu i mesne zajednice”, poručio je gradonačelnik.

Radoslav Vukelić, član Saveta mesne zajednice Bajmok istakao je da posle skoro pedeset godina, trg zajedno sa infrastrukturom koja je u nekoliko navrata bila samo rehabilitovana, ovaj put doživljava potpuni preobražaj. “Uređuje se trg i pešačka staza koji predstavljaju glavne komunikacione pravce u našoj mesnoj zajednici. Ovom prilikom želim da se zahvalim gradonačelniku Stevanu Bakiću koji je omogućio i uslišio zahteve, koje su mesna zajednica kao jedinica lokalne samouprave putem želja i jednostavno zahteva meštana pretočili i u dela. Nama je izuzetno važno da će pored same podloge, koja će biti urađena, biti zamenjen i urbani mobiljar, gde će se zaista moći šetati u nekom potpuno drugom ambijentu posle toliko godina”, rekao je Vukelić.