Promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka

Učenici Gimnazije “Svetozar Marković” juče su imali priliku da prisustvuju promociji dobrovoljnog služenja vojnog roka, koju je organizovao Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica.

Kako objašnjava potpukovnik Siniša Rangelov, Centar ministarstva odbrane pred svaki uputni rok koristi priliku da se obrati građanima i zainteresovane upozna sa prilikama i mogućnostima koje sa sobom nosi služenje vojske. “Sa decembarskom partijom vojnika uvedene su određene novine. Značajno su povećana novčana primanja koja sada iznose negde oko 38 hiljada dinara, što za šest meseci iznosi preko 215 hiljada dinara i to nije mali novac u odnosu na prethodni period kada su plate vojnika bile značajno manje”, istakao je Rangelov.

Osim tradicionalnog načina prijavljivanja koji podrazumeva dolazak u Centar Ministarstva odbrane u Subotici ili u opštinama Bačka Topola i Mali Iđoš, gde građanin može doći, popuniti prijavu i dobiti sve potrebne informacije, od sada je prijavu moguće izvršiti i putem sajta e-Uprave, kao i putem šaltera pošte. Kandidat će sa poštanskim službenikom popuniti obrazac, dati određene podatke, a Centar Ministarstva odbrane po dobijanju podataka i u saradnji sa MUP-om i Ministarstvom pravde pribaviće određene informacije o licima da bi moglo kompletirati dokumentaciju.

Javni oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka je otvoren tokom čitave godine, a prijave su moguće u bilo kojem vremenskom periodu, s tim što se upućivanje kandidata vrši četiri puta godišnje, u martu, junu, septembru i decembru. Trajanje vojnog roka je kao i do sada šest meseci, a zainteresovana lica mogu pristupiti profesionalnoj vojsci odmah nakon odsluženja redovnog vojnog roka. Kandidatima je omogućen i jedan besplatan lekarski pregled u vidu psihološkog ispitivanja, koji se sprovodi u Vojnoj bolnici u Novom Sadu.

“Mi pozivamo da se prijave svi oni koji žele i sebe vide kao profesionalnog vojnika u svojoj karijeri u budućnosti, ili žele da od dobrovoljnog služenja vojske ostvare neke benefite, da mogu lakše da se zaposle u vojsci ili Ministarstvu unutrašnjih poslova, kazneno – popravnim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, ili u agencijama za fizičko – tehničku zaštitu”, dodao je Rangelov.

Stevan Cvetićanin, maturant Gimnazije je zajedno sa svojim drugarima prisustvovao promociji dobrovoljnog služenja vojnog roka. Kaže da je upoznat sa načinom funkcionisanja vojske, ali da planira da se prijavi tek nakon studija. “Priključio bih se vojsci, ali nakon školovanja. Smatram da je čast biti vojnik”, kaže Stevan.

Srđan Samardžić, član Gradskog veća za privredu naglasio je da lokalna samouprava podržava promociju dobrovoljnog služenja vojnog roka, ističući da je Vojska Srbije deo slobodarske tradicije naše države, ali i garant mira i sigurnosti u ovim vremenima punim izazova. “Republika Srbija je posvećena miru, stabilnosti, infrastrukturnom, privrednom i ekonomskom razvoju, otvaranju novih radnih mesta, jačanju ekonomske snage, standarda života, a svakako shodno tome i mogućnostima ulaganja u odbranu zemlje i sistem odbrane. Mladi ljudi će prepoznati mogućnost služenja vojnog roka kao čin patriotizma, ali svakako i kao mogućnost lične i profesionalne afirmacije i prepoznavanja bavljenja vojničkim poslom kao profesijom”, dodao je Samardžić.