Projekat “Upoznaj i sačuvaj – Ptičiji svet i zaštićena područja”

Udruženje ljubitelja prirode „Riparia“ obeležilo je 11. april, Dan zaštite prirode Srbije početkom projekta “Upoznaj i sačuvaj – Ptičiji svet i zaštićena područja”, čiji početak je upriličen juče na Paliću održavanjem konferencije, u okviru koje je održano nekoliko predavanja o značaju zakonskog i institucionalnog okvira zaštite prirode, radu upravljača zaštićenih područja na teritoriji Subotice, a bilo je reči i o ulozi nevladinih organizacija i ornitologije u zaštiti prirode.

Okolina Subotice u koju spadaju Palićko i Ludoško jezero, kao i područje pustara smatraju se zaštićenim ili strogo zaštićenim područjima na međunarodnom nivou i definisana su kao posebna staništa za ptice, na kojima je do sada registrovano oko 260 vrsta, od kojih su 135 vrsta gnezdeće. Oto Sekereš, član Udruženja ljubitelja prirode “Riparia” objašnjava da se radi o velikom biodiverzitetu staništa, imajući u vidu da je u čitavoj Srbiji do sada registrovano oko 350 vrsta ptica.

“Većina njih se smatraju strogo zaštićenim vrstama, što znači da su neke vrlo retke, osetljive su na male promene na staništu poput crne i bele rode, orao krstaša i onda oni vrlo brzo nestaju, jer njih imamo svega nekoliko parova, a i nacionalna populacija je negde oko stotinu parova. Zakon o zaštiti prirode reguliše ovu oblast i u  sklopu tog zakona postoji Pravilnik za strogo zaštićene vrste, među njima su navedene i ptice koje su strogo zaštićene, međutim svega nekoliko vrsta ptica koje su zaštićene, ali nisu skroz zaštićene spadaju u lovne vrste i samom njihovom populacijom se gazduje i preko lova. Glavni problem ne samo za ptice nego i čitav sistem zaštite prirode je nestanak staništa, odnosno sve više prostora zauzimamo od prirode, a samim tim oni gube prostor, a isto tako intenziviranje poljoprivrede jako negativno utiče na brojnost ptica, kao i lov, a u poslednje vreme sve učestalije je i trovanje ptica”, ističe Oto Sekereš.

Vinko Tamaš, koordinator projekta kaže da isti ima promotivnu i edukativnu ulogu u zaštiti životne sredine. “U promotivnom smislu da više promovišemo i očuvamo naša zaštićena područja odnosno ptičiji svet, a edukativno u smislu prezentovanja važnih informacija svim korisnicima ovih prostora i ljubitelja prirode, jer često vidimo da ljudi nešto znaju, ali su ipak dezinformisani. Dakle, ne znaju tačno ko je za šta nadležan, šta se može, a šta ne, tako da i ovom konferencijom želimo da raščistimo te neke nedoumice, šta je zapravo zaštita prirode u Srbiji, kako ona funkcioniše na institucionalnom nivou, na primer uključivanje udruženja u aktivnosti, šta su uloge raznih institucija i državnih organa, a sa druge strane upravljač će prezentovati zaštićena područja u okolini Subotice”, naglasio je Vinko.

Pored konferencije u narednom periodu biće organizovane razne edukativne ture, poput pešačke ili biciklističke na svim zaštićenim područjima Subotice, Specijalnom rezervatu prirode “Ludoško jezero”, Selevenjskim pustarama, Predelu izuzetnih odlika “Subotička peščara”, Parku prirode Palić i Spomeniku prirode “Stabla hrasta lužnjaka”, a završetak projekta pratiće ornitološke akcije gde će se ostavljati edukativne table i kućice za ptice, biće organizovano posmatranje ptica, kao i mnoge druge aktivnosti. Realizaciju projekta sufinansira Grad Subotica putem konkursa „Finаnsirаnjе ili sufinаnsirаnjе prојеktnih аktivnоsti udružеnjа grаđаnа nа tеritоriјi Grаdа Subоticе iz оblаsti zаštitе i unаprеđеnjа živоtnе srеdinе u 2022. gоdini“.