Predstavljena knjiga “Bunjevci u procepu stvaranja nacionalnog identiteta”

Na Sajmu knjiga u Novom Sadu promovisana je knjiga “Bunjevci u procepu stvaranja nacionalnog identiteta” naučnika i istoričara prof. dr Saše Markovića. Prema rečima recenzenta dr Milana Micića, ova knjiga je izuzetno značajna, jer je autor na temelju dokumenata koje je pronašao, istražio sve ono što se dogodilo tokom maja i juna 1945. godine, a ticalo se nasilne asimilacije koja je izvršena nad pripadnicima ove nacionalne manjine.

“Svakako tu je ključni dokument od 14. maja 1945. godine, kojim se Bunjevcima i Šokcima zabranjuje da se tako izjašnjavaju i određuje im se da se ubuduće moraju izjašnjavati kao Hrvati. To je akt koji su donele komunističke vlasti i to je nešto što se moglo nazvati nasilnim nacionalnim inžinjeringom, odnosno pokušajem da se, ljudi koji imaju bunjevačko nacionalno osećanje, jezik, identitet i kulturu sećanja, na taj način pretope u Hrvate. Ova knjiga je značajna jer poseduje u sebi originalna dokumenta koja potpuno otkrivaju taj istorijski prostor i određuju nešto što će se dalje dešavati sa bunjevačkim identitetom na prostoru severne Bačke, koji je bio potisnut u socijalističkoj Jugoslaviji, ali on se ipak očuvao u porodicama i zahvaljujući upravo porodici koja je zaštitila tu nacionalnu zajednicu, bunjevačka nacionalna zajednica danas i postoji”, istakao je dr Milan Micić i dodao da ju je neophodno što više promovisati, jer srpska javnost nije dovoljno upoznata sa istorijskom sudbinom bunjevačke zajednice, jer je taj čin bio nasilno zadiranje u osećanje pripadnosti jednom narodu i kulturi, da istovremeno morate da se izjašnjavate kao neko drugi.

Prema rečima Suzane Kujundžić Ostojić, predsednice Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i urednice ovog izdanja, knjiga će osim na sajmu svoju promociju doživeti i u Matici srpskoj, jer kada su u pitanju ovakva istorijska dela, onda je svakako dobro da se ona pojavi i u toj kulturnoj instituciji, jer je ona po svom imenu, delima i onom što radi odskočna daska za brojne ideje i teme koje se tamo pojavljivaju, a ovo je zasigurno jedna od važnih i bitnih.

Knjiga je štampana u izdanju Centra za kulturu Bunjevaca i Bunjevačkog edukativnog i istraživačkog centra “Ambrozije Šarčević”.