Pokrajinska vlada podržava mlade da ostanu na selu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini.

Cilj konkursa je demografska obnova ruralnih područja u pokrajini, odnosno podsticanje mladih da ostanu da žive na selu, kao i podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. 

Za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđeno je ukupno 200 miliona dinara, a bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od milion i po dinara, dok minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000 dinara. 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu, namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina, koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, a koja su prvi put upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01. januara ove godine.

Rok za podnošenje prijava je 04. mart, a sve informacije vezane za detalje konkursa, prijavu i neophodnu dokumentaciju zainteresovani mogu pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.