pregnant, maternity, mother-6189040.jpg

Podignuta starosna granica za vantelesnu oplodnju

Republički fond za zdravstveno osiguranje podigao je starosnu granicu za vantelesnu oplodnju sa dosadašnjih 43, na 45 godina života. 

Sanja Radojević Škodrić, direktor RZFO istakla je da je Srbija po obimu prava sada prva zemlja u Evropi, a neka od njih su neograničen pokušaj vantelesne oplodnje za prvo dete i povećan broj za drugo dete. U saopštenju Fonda se naglašava da je proširenje prava iz oblasti vantelesne oplodnje, koja su najavljena prošle godine stupila na snagu 26. februara, a ona između ostalog uključuju pravo svih parova sa jednim detetom na zdravstveno osiguranje na teret RFZO radi dobijanja drugog deteta, dok je za dobijanje prvog deteta uveden neograničen broj krioembriotransfera. 

Na novo proširenje u vezi sa podizanjem starosne granice za žene, osigurane osobe će imati pravo nakon što na snagu bude stupio pravilnik koji bliže određuje prava osiguranih lica na vantelesnu oplodnju, preneo je RTS.